13
Cze
2019
0

Nest Bank: nawet 200 zł premii za założenie Nest Konta

Nest Bank coraz częściej rozpycha się w obszarze akcji specjalnych. Promując swoje konto osobiste zachęca premią w wysokości 200 zł. Co ważne – bonus wypłacany jest bezpośrednio na konto, a nie jest voucherem czy biletem do kina.

Osoby zainteresowane ofertą Nest Banku powinny przystąpić do promocji najpóźniej do 30 czerwca 2019 r. Istnieje jednak ryzyko, że akcja zakończy się wcześniej, gdyż przewidziano jedynie 500 nagród.

Kto może przystąpić do akcji?

Promocja Nest Banku skierowana jest do osób pełnoletnich, z pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkujących Polskę i posiadających polski dowód osobisty. Organizator akcji wprowadził także inne ograniczenie – o premię walczyć mogą tylko uczestnicy, którzy w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadali w Nest Banku konta osobistego.

Premia 200 zł czyli 100 zł + 2 x 50 zł

Jak wspominaliśmy, ostateczny termin złożenia wniosku na specjalnej stronie promocji mija 30 czerwca 2019 r. Następnie należy najpóźniej do 31 lipca 2019 r. zawrzeć umowę o prowadzenie Nest Konta. Następnie pozostaje tylko spełnienie dodatkowych warunków dzielących uczestnika promocji od 200 zł premii.

Aby zagwarantować sobie 100 zł bonusu należy do 31 sierpnia 2019 r. zapewnić wpływ wynagrodzenia w wysokości minimum 1 000 zł, a także wykonać chociaż jedną transakcję bezgotówkową kartą wydaną do konta. Jej wartość musi wynosić przynajmniej 500 zł. Bank zaakceptuje także łączną kwotę kilku płatności. Czynności te należy wykonać w jednym miesiącu – lipcu lub sierpniu. Niespełnienie tego warunku pozbawia uczestnika możliwości walki o jakikolwiek bonus.

Kolejne części premii, czyli dwie nagrody po 50 zł każda, dostępne są po spełnieniu tych samych warunków, które gwarantowały 100 zł bonus. Czynności te należy wykonać odpowiednio w sierpniu i wrześniu lub we wrześniu i w październiku. Premie przekazywane będą do 20. dnia roboczego miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostały warunki promocji.

Uwaga na wpływ wynagrodzenia

Zdarza się, że banki w organizowanych przez siebie promocjach nie weryfikują skrupulatnie czy wpływ wynagrodzenia pochodzi faktycznie od pracodawcy. Pojawiają się sytuacje, kiedy wystarczającym jest przelew z innego konta opatrzony odpowiednim tytułem. W przypadku Nest Banku sytuacja wygląda jednak zgoła odmiennie.

Regulamin jasno określa, że wpływ wynagrodzenia, to zasilenie rachunku związane z wykonywaną działalnością zawodową (nie ma znaczenia, czy w oparciu o umowę o pracę, o dzieło czy zlecenie; albo w związku ze stosunkiem mianowania lub powołania; czy kontraktem menedżerskim, wojskowym, marynarskim).

Nest Bank dopuszcza także przelewy od organu wypłacającego rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne, z uczelni wyższej lub innego podmiotu wypłacającego stypendium oraz wpływy w ramach programu Rodzina 500 plus.

Skomentuj