24
Kwi
2019
0

Nest Bank: 100 zł w gotówce za aktywność na Nest Koncie

Za założenie Nest Konta w Nest Banku można otrzymać 100 zł premii. Należy jednak wykonać minimum jedną transakcję kartą debetową i zapewnić wpływ wynagrodzenia.

Do rozdania jest 600 nagród. Promocja trwa do 30 kwietnia lub do wyczerpania puli nagród. Do akcji mogą przystąpić osoby, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miały w Nest Banku konta osobistego.

Najważniejsze warunki

Aby wziąć udział w promocji należy złożyć na stronie promocji wniosek o otwarcie Nest Konta – do 30 kwietnia 2019 r. Następnie do 15 maja 2019 r. trzeba zawrzeć z Nest Bankiem umowę o Nest Konto. Z kolei do 30 czerwca 2019 r. należy wywiązać się z poniższych obowiązków:

zapewnić przynajmniej w jednym miesiącu kalendarzowym wpływ wynagrodzenia w wysokości min. 1.000 zł,
wykonać przynajmniej jedną operację bezgotówkową kartą debetową o wartości nie mniejszej niż 500 zł (może być to suma kilku operacji).

Czym jest wpływ wynagrodzenia?

Zgodnie z regulaminem wpływ wynagrodzenia to zasilenie rachunku wynikające z wynagrodzenia z umowy o pracę, stosunków mianowania lub powołania, kontraktów menedżerskich lub wojskowych lub marynarskich, a także umów zlecenia, albo o dzieło. Konieczne jest, by przelewu dokonał pracodawca czy zleceniodawca. Wymogi promocji spełni też przelew od organu wypłacającego rentę, emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub z uczelni wyższej, czy innej instytucji/organu wypłacającego stypendium. Dopuszczalny jest również wpływ tytułe programu Rodzina 500+.

Warto pamiętać, że Nest Bank może poprosić o udokumentowanie, czy zasilenie konta było wynagrodzeniem. Uczestnik promocji ma 7 dni na przekazanie do Nest Banku dokumentu, który rozwieje wątpliwości banku.

Wypłata premii

Tytułowe 100 zł w gotówce, bank przekaże na konto uczestnika promocji do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym spełnione zostaną wszystkie warunki promocji. Warto wspomnieć, że premia zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Skomentuj