19
Sie
2019
0

Getin Bank: 2,8% na Koncie Oszczędnościowym przez 122 dni

Getin Bank postawił na kontynuację promocji swojego Konta Oszczędnościowego. Przez 122 dni można zarabiać na oprocentowaniu 2,8% dla kwoty do 200 000 zł. Warto zaznaczyć, że nadwyżka do 400 000 zł objęta będzie stawką 2% w skali roku.

Osoby pragnące przystąpić do promocji muszą zrobić to najpóźniej do 22 września 2019 roku. Akcja „Na nowe środki” skierowana jest do klientów posiadających w Getin Banku konto osobiste wraz z rachunkiem oszczędnościowym. Wymagane jest również wyrażenie zgody marketingowej. Osoby, którym w okresie trwania promocji (19 sierpnia – 22 września 2019 roku) zakończyło się naliczanie oprocentowania wynikającego z udziału w poprzedniej akcji nie mogą skorzystać z opisywanej oferty.

Promocja wyłącznie na nowe środki

Podwyższoną stawką objęte zostaną wyłącznie „nowe środki”, czyli takie, które stanowiły nadwyżkę ponad saldo na wszystkich kontach w Getin Banku w dniu 12 sierpnia 2019 roku. Warto zauważyć, że brane są pod uwagę nie tylko rachunki rozliczeniowe, ale także lokaty czy konta IKE.

Promocyjna stawka z limitem kwoty

Podwyższona do 2,8% stawka obowiązywać będzie przez 122 dni od momentu zaksięgowania nowych środków na Koncie Oszczędnościowym i obejmie środki do 200 000 zł. Z kolei oszczędności w przedziale od 200 000 zł do 400 000 zł oprocentowane będą na 2% w skali roku. Środki powyżej tego limitu oprocentowane będą stawką standardową, czyli od 0,85% do 1,25% w skali roku (jej poziom zależy od kwoty zdeponowanych oszczędności).

Warto pamiętać, że środki ulokowane w jednym banku objęte są opieką Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do kwoty 100.000 euro (ok. 430.000 zł). Szczegółowe zasady XXIII edycji promocji „Na nowe środki” opisane są w jej regulaminie.

Skomentuj