21
Mar
2019
0

Getin Bank: 3-miesięczna e-Lokata na nowe środki

Tym razem Getin Bank na e-Lokacie na nowe środki oferuje oprocentowanie równe 2,8% w skali roku. Stawka promocyjna obowiązuje przez 3 miesiące. Maksymalna kwota lokaty to aż 1 000 000 zł.

Kto jest adresatem promocji?

Propozycja skierowana jest zarówno do nowych jak i obecnych klientów Getin Banku. Do założenia lokaty wystarczy dostęp do bankowości internetowej – niewymagane jest posiadanie konta osobistego. Oferta ważna jest do 18 kwietnia 2019 roku. Aby skorzystać z promocyjnego oprocentowania wymagane jest wyrażenie zgód marketingowych na kontakty przedstawicieli banku w celu prezentacji aktualnej oferty banku.

Tylko dla nowych środków

Kluczowym elementem, pozwalającym na skorzystanie z promocyjnego oprocentowania, jest zapoznanie się z definicją nowych środków. Zgodnie z regulaminem są to pieniądze stanowiące nadwyżkę ponad saldo z dnia 10 marca 2019 roku. Dotyczy to wszystkich rachunków złotówkowych prowadzonych na rzecz klienta w Getin Noble Banku.

Stawka 2,80% w skali roku jest niezmienna i obowiązywać będzie przez 3 miesiące od momentu założenia lokaty. Akceptowalna kwota wsadu mieści się w przedziale od 500 zł do 1 000 000 zł. Odsetki wypłacone zostaną jednorazowo w dniu zapadalności depozytu. Warto pamiętać, że gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego objęte są tylko środki do równowartości 100.000 euro.

Inne promocje

Getin Bank prowadzi równolegle inne promocje, które pozwalają otrzymać 3,5% na 12 miesięcy dla kwot do 10.000 zł (wymagany regularny wpływ „wynagrodzenia” w wysokości min. 1.000 zł miesięcznie) lub 3,4% w skali roku dla „nowych środków” przez 4 miesiące dla kwot do 400.000 zł.

Skomentuj