17
Lip
2019
0
torba z warzywami

Citibank: 400 zł premii za kartę kredytową Citi Simplicity

Aby przystąpić do akcji należy najpóźniej do 3 października 2019 roku złożyć wniosek o kartę na specjalnej stronie promocji. W promocji mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, które po 01 stycznia 2017 roku nie miały w Citibanku głównej karty kredytowej. Jak widać organizator akcji stosuje dosyć długi okres karencji.

Kolejnym warunkiem, ograniczającym liczbę potencjalnych uczestników akcji jest konieczność osiągania dochodów nie niższych niż 1.200 zł miesięcznie oraz zatrudnienie w obecnym miejscu pracy przynajmniej od 3 miesięcy. Z kolei przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność gospodarczą od min. 2 lat oraz wykazywać miesięczny dochód netto na poziomie 2.500 zł.

Dwa warunki dzielące uczestnika od premii

Po złożeniu wniosku na stronie promocji i rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Citibanku należy przedstawić dokumenty potwierdzające osiągane dochody, a następnie podpisać umowę o kartę kredytową Citi Simplicity. Później pozostaje tylko spełnić dwa warunki promocji.

Pierwszym z nich jest konieczność zalogowania się, przynajmniej jeden raz, do systemu bankowości elektronicznej. Uczestnik promocji ma na to czas do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tym, w którym została wydana karta.

Warunek drugi polega na wykonaniu kartą kredytową operacji bezgotówkowych na kwotę minimum 2.000 zł. Należy pamiętać, że nie mogą być to transakcje szczególne np. związane z usługami hazardowymi. Wymóg ten należy spełnić do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została podpisana umowa o kartę.

Karta Citi Simplicity – istotne informacje

Największą zaletą karty Citi Simplicity jest fakt, że jest wydawana i prowadzona bezpłatnie. Oczywiście należy pamiętać o jej terminowej spłacie oraz o nie wypłacaniu przy jej pomocy pieniędzy z bankomatu, gdyż w takiej sytuacji bank pobierze prowizję wynoszącą 8% wartości transakcji (min. 10 zł). Operacja ta skutkuje również natychmiastowym naliczeniem odsetek od wypłaconej kwoty.

Skomentuj