30
Sty
2018
0
osoby siedzące przy laptopie

Bank Millennium: 150 zł premii za założenie osobistego i do 250 zł w programie poleceń

W najnowszej promocji Banku Millennium oprócz premii w wysokości 150 zł za założenie Konta 360° lub Konta 360° Student sięgnąć można także po 250 zł w programie poleceń. Co ważne nagrody wypłacane są w formie pieniężnej, a bank nie zastosował żadnego okresu karencji.

Kto skorzysta?

Oferta Banku Millennium skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Następnie każdy z uczestników musi zostać zakwalifikowany jako:

  • klient nowy, czyli osobą która do tej pory nie korzystała i na dzień rozpoczęcia akcji nie posiadał żadnego produktu w banku. Osoba ta nie może być również w trakcie procesowania wniosku o jakikolwiek produkt Banku Millennium, lub
  • były klient banku, czyli osoba która na dzień rozpoczęcia akcji nie posiadała żadnego produktu, ani nie jest w trakcie procesowania wniosku o jakikolwiek produkt. Odpadają również osoby, które korzystały wcześniej z jakiejkolwiek promocji związanej z zakładaniem konta w Banku Millennium (nie dotyczy którejkolwiek edycji promocji „Zyskaj 360 zł”).

Pamiętaj o karcie

Jeżeli spełniacie powyższe warunki to musicie zarejestrować się w serwisie, przekazując organizatorowi swoje dane osobowe. Po aktywacji profilu oraz akceptacji regulaminu powinniście:

  • najpóźniej do 25 lutego 2018 roku złożyć poprzez swój profil u wniosek o otwarcie konta wraz z kartą debetową,
  • zaakceptować wszystkie wymagane zgody i nie odwoływać ich do 31 maja 2018 roku,
  • najpóźniej do 28 lutego 2018 roku zawrzeć z bankiem umowę o konto wraz z kartą debetową i nie rozwiązywać, wypowiadać i odstępować od niej do końca maja 2018 roku.

Transakcja bezgotówkowa i wpływy na rachunek

Nadszedł czas na prezentacje właściwych warunków akcji, ale te na szczęście są wyjątkowo proste (przynajmniej w relacji do kwoty oferowanego bonusu). Oczekiwania wobec klientów nowych są nieco prostsze, niż wobec uczestników “powracających”, ale nie jest to kolosalna różnica. Zobaczcie sami:

  • klienci nowi powinni w marcu i kwietniu zapewnić wpływy na konto w łącznej wysokości 1 000 zł i w każdym z wymienionych miesięcy wykonać co najmniej jedną płatność bezgotówkową – musi być to zaksięgowana transakcja kartą wydaną do konta lub BLIKIEM,
  • klienci „powracający” powinni spełnić takie same oczekiwania z tą różnicą, że zasilenia konta muszą być wpływami tytułem wynagrodzenia.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że bank nie zaliczy w poczet wymaganych operacji: wypłat z bankomatów, przelewów z innych rachunków uczestnika promocji prowadzonych w banku i Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów płatności zaksięgowanych w okresie promocji.

Wypłata premii

O przyznaniu nagrody organizator poinformuje uczestników najpóźniej do 16 maja 2018 roku. Każdy z uczestników, który spełnił warunki, otrzyma wiadomość e-mail z linkiem przekierowującym do formularza. Należy go wypełnić w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Bonus wypłacony zostanie do końca maja 2018 roku na wskazane wcześniej konto.

Regulamin promocji znajdziecie w tym miejscu.

Program poleceń

150 zł premii to jednak nie wszystko, co przygotował dla nas Bank Millennium. Jeżeli jeście zainteresowani dodatkową gotówką i posiadacie dar przekonywania, to nie stoi na przeszkodzie, aby przystąpić do programu poleceń. Każda osoba, która wcześniej wywiąże się z warunków promocji może polecić ją innej osobie, przekazując jej indywidualnie wygenerowany link. Za każdego, nowego uczestnika, który spełni oczekiwania organizatora akcji otrzymać można 50 zł premii. Maksymalnie polecić można 5 osób, co jak łatwo policzyć daje 250 zł dodatkowego bonusu.

Skomentuj